Câu chuyện ẩm thực

10 món ăn nổi tiếng được khai sinh nhờ công thức sai lầm

Cuộc sống vốn không hoàn hảo và luôn đầy rẫy những sai lầm chờ chực con người mắc phải.  Nhưng nếu không có thay đổi, không sẵn sàng phá cách thì những thành tựu vượt trội đã chẳng thể ra đời. Và điều này đã được chứng minh cả trong ẩm thực, khi có nhiều […]